K čemu se používají výbojky

Existuje mnoho vynálezů, které nám významně ulehčují život, avšak běžný člověk o nich prakticky nic neví. Přesto by bez nich jeho život nebyl ani zdaleka tak pohodlný, jako dnes. Jedním z těchto zařízení jsou i výbojky LightPark. O co se jedná?

Zjednodušeně řečeno, jde o stroj, který vysílá elektrické výboje. Ty mohou buď probíhat mezi dvěma konci, nebo být vysílány jen tak do vzduchu.

vybojka1

Jistě, na první pohled si člověk může říct, k čemu něco takového může sloužit. Koneckonců, člověk od toho tak maximálně dostane elektrickou ránu, což rozhodně není nic příjemného. Avšak věřte nebo ne, tento přístroj má řadu využití.

Nejčastěji se s ním setkáme v některých typech automobilu. Zde se elektrický výboj používá k zažehnutí palivové směsi a tím nastartování vozu. Bez něj by vůbec nemohlo fungovat. Jistě, některé typy, například elektromobily, jej nepotřebují, avšak těch je pomálu. Všechny ty, se kterými se běžně setkáváme na silnicích, je potřebují.

vybojka2

Jak bylo výše zmíněno, dostat elektrický šok není nic příjemného. Avšak i zde se najdou situace, kdy to naopak pomůže. Pomiňme nyní šokovou terapii, která se kdysi používala k léčbě psychických onemocnění, a soustřeďme se na moderní dobu.

Zde je asi každému známý defibrilátor. To je přístroj, který s výbojkou pracuje. Funguje tak, že do těla pacienta pouští elektrický výboj o přesně dané intenzitě. Používá se například k nastartování srdce, ale i v jiných případech.

Tím posledním, který vás možná překvapí, jsou pouliční osvětlení. Nyní mám na mysli ten starý typ, tedy například sodíkové lampy, které nejprve zářily typickým modrým světlem, než dosáhly kýženého jasu.

Ta fungovala podobně jako zářivka. Nádoba, naplněná plynem či směsí plynů, se pomocí elektrických výbojů rozžhavila na teplotu, při níž začala žhnout a tedy i vydávat záři. Bylo to podstatně levnější, než použití klasických žárovek. Dnes však již byly prakticky všechny vyměněny za jiný druh osvětlení.

Jak je vidět, ač se to nezdá, setkáváme se s ní všude kolem nás. Možná by bylo dobré, kdybychom si to občas připomněli.