Asociace Elektromobility a inovativních technologií, z.s.

Jsme nezávislou platformou aktivit rozvoje elektromobility.

Spolupracujeme se státní správou, akademickou
sférou a poskytovateli nabíjecí infrastruktury.

Sjednocujeme aktivity organizací působících v oblasti
elektromobility a aktivně komunikujeme s orgány
Evropské komise a zahraničními partnery.

Vytváříme sdílenou databázi dostupných technologií.