Stručná historie


Jde obraznÄ› o to, že si v pondÄ›lí pÅ™inesete ten nejlepší poÄítaÄ, ale v úterý je již vlastnÄ› zastaralý. Protože za ten den se v poÄítaÄové branži stane ledacos, a tak je možné, že se vyvinul například nový Äip, který ve spojení s dalšími vÄ›cmi bude rychlejší než ten stávající, který jste si vÄera v poÄítaÄi pÅ™inesli.  

Ano, obraznÄ› je to možné. Kdopak by Å™ekl v dobÄ› strkání disket do slotů poÄítaÄových skříní, že jednou bude nÄ›co lepšího. A stalo se. 

Ten, kdo diskety pamatuje tak ví, že byly malé a velké. Ty klasické do skoro každého poÄítaÄe byly oznaÄovány jako 3,5″ a říkalo se jim, jak jinak, tříapůlky. VeÅ¡lo se na nÄ› dnes nepochopitelných 1,44 MiB.  

Pokud jste mÄ›li na nich nÄ›co složitÄ›jšího, například operaÄní systém, tak vÄ›zte, že jste jej zavádÄ›li hodnÄ› dlouho. Disketu po disketÄ›.  

diskety

Jen MS-DOS 6.22 byl na tÅ™ech disketách a nároky postupnÄ› stoupaly. WIN 3.1 už mÄ›l disket deset. StaÄila malá chyba na jedné z nich a mohli jste sejít klouzat. Ale dosti historie. 

Nyní se již tyto diskety nepoužívají a seženete je jen u sbÄ›ratelů. V souÄasnosti je jako zapisovatelné médium používáno buÄto disků, a to CD a DVD, nebo USB. CD a DVD vÅ¡ak také pomalu konÄí, protože nemohou konkurovat právÄ› USB médiím. Na ty se vejde o hodnÄ› více dat a není potÅ™eba žádné mechaniky. A protože v nÄ›kterých noteboocích se již ani tyto mechaniky neumisÅ¥ují, je vÄ›c zcela jasná. Navíc byly takzvané placky náchylné k poÅ¡krábání, takže pak byly neÄitelné.  

starší poÄítaÄ

Jen na tomto příkladu vidíme, kam spÄ›je vývoj a nevíme kde to skonÄí. A to je zde Å™eÄ jen o záznamových médiích. Kde jsou pak celé poÄítaÄe, které dokážou pracovat stále rychleji a kvalitnÄ›ji. Vývoj jejich cen sad ani nemá cenu popisovat. Každý ví, že stávaly majlant a že si jej nyní může dovolit každý. Pokud ovÅ¡em netrvá na stroji té nejvyšší třídy.  

Klasický notebook je však snadno cenové dosažitelný.