Jak co nejlépe ochránit počítač? Na tohle si dávejte pozor!


PoÄítaÄ používáme dnes a dennÄ› a v poÄítaÄi se skrývá hodnÄ› citlivých údajů. To se nám může stát osudným, pokud si nedáváme pozor. Jak se tedy chránit? 

Jak co nejlépe ochránit poÄítaÄ? Na tohle si dávejte pozor! 

Neustále se podvodníci snaží nás obelstít a používají k tomu nejrůznÄ›jší způsoby. ÄŒlovÄ›k by mÄ›l být obezÅ™etný, ale nÄ›kdy ani to nestaÄí. Nejlepším příkladem je napadení poÄítaÄe, podvodné maily a Å¡kodlivé softwary nám mohou uÅ¡kodit více, než si myslíme. StaÄí jedno kliknutí na nebezpeÄný odkaz, a pokud není poÄítaÄ chránÄ›ný nebo si nedáte pozor, můžete pÅ™ijít o spousty citlivých údajů. Tyto údaje pomohou útoÄníkům se dostat tÅ™eba k bankovnímu úÄtu. Je velmi snadné pÅ™ijít o vÅ¡echno, proto svůj poÄítaÄ musíte dobÅ™e chránit. A jak na to? Na co si dávat pozor a co vÅ¡echno může poÄítaÄ ochránit? 

stolní poÄítaÄ

Pozor na emaily, nic podezřelého neotvírejte! 

Už se vám nÄ›kdy stalo, že pÅ™iÅ¡el email, který jste neÄekali, od nÄ›koho, koho neznáte? Podvodné maily obvykle lze pomÄ›rnÄ› snadno poznat, protože pÅ™ijdou z neznámé a už na první pohled podezÅ™elé emailové adresy. Taky se tváří dost pozitivnÄ›, jsou napsány příliÅ¡ spisovnÄ› nebo naopak nedávají smysl a mohou slibovat nÄ›jakou výhru. Jenže vy jste tÅ™eba ani nikde nesoutěžili. A o co jde? Jde o to, že podvodník se vás snaží nalákat, nalákat k tomu, abyste klikli na odkaz, díky tomu si do poÄítaÄe jedním kliknutím stáhnete do poÄítaÄe Å¡kodlivý software, ten vám pak může ukradnout z poÄítaÄe citlivé data. Díky napadenému poÄítaÄi se podvodník může dost snadno dostat k bankovnímu úÄtu nebo k citlivým datům a konverzacím. Není výjimkou, že se podvodníci snaží lidi vydírat právÄ› tím, že vaÅ¡e citlivé údaje nebo Äásti konverzace nÄ›kde zveÅ™ejní. Proto je nutné dávat si pozor, neotvírat podezÅ™elé emaily a varovat i ostatní. 

práce na poÄítaÄi

Antivirové programy i aktualizace 

Je také důležité mít v poÄítaÄi antivirový program, ty jsou k dispozici zdarma nebo v rozšířené verzi za poplatek. Vždy si ale dávejte pozor, kde antivirový program stahujete, mÄ›lo by jít o legální a bezpeÄné verze. Svůj poÄítaÄ i pravidelnÄ› aktualizujte a snažte se dávat pozor i na to, jaké internetové stránky otevíráte pÅ™i projíždÄ›ní internetu. 

ObezÅ™etnost je to nejdůležitÄ›jší. Pokud si nevíte rady, je vhodné dát Äas od Äasu poÄítaÄ do rukou odborníkovi, tedy IT specialistovi. Kvalitní antivirový program ale dnes dokáže upozornit na vÅ¡echny hrozby.