Jak správně vybrat byt


O vlastním bydlení sní mnoho lidí. Vzhledem k vysokým cenám nemovitostí to vÅ¡ak není dosažitelné ani zdaleka pro vÅ¡echny. Není proto divu, že se Äasto díváme po té nejlevnÄ›jší a nejdostupnÄ›jší variantÄ›. Tou jsou v souÄasné dobÄ› byty. OvÅ¡em i mezi nimi mohou být velké rozdíly, a proto je dobré vybrat si takový, který nám bude vyhovovat.

 

prázdný byt

 

Prvním kritériem je samozÅ™ejmÄ› velikost. Ta se odvíjí pÅ™edevším od toho, kolik lidí jej bude obývat. Například pÄ›tiÄlenná rodina se bude v 1+1 tísnit, zatímco stará babiÄka se může v obrovském 3+1 cítit ztracená. V ideálním případÄ› by mÄ›la pÅ™ipadnout jedna místnost na obyvatele, plus jedna spoleÄná, tedy obývák a kuchynÄ›. Každý by totiž mÄ›l mít místo, které bude jen jeho.

 

OvÅ¡em zde nezáleží jen na poÄtu lidí, ale také na tom, kolik místa potÅ™ebujeme pro aktivity, které zde hodláme dÄ›lat. Pokud má například nÄ›kdo skuteÄnÄ› mnoho knih Äi například rostlin, pak je musí mít nÄ›kam dát. PotÅ™ebuje tedy více prostoru než nÄ›kdo, kdo toho příliÅ¡ nemá.

 

panelákové sídliště

 

Dále je také dobré se podívat, kde se vlastnÄ› byt nachází. Pokud je v paneláku, poÄítejte s tím, že uslyšíte každé hnutí svých sousedů, a sousedé uslyší také vás. SamozÅ™ejmÄ› bytové jednotky lze najít i ve starých domech, zde vÅ¡ak poÄítejte s vysokými stropy, což znamená nároÄnÄ›jší vytápÄ›ní a také mnohdy dohadování s památkáři, pokud chcete například plastová okna.

 

Okolí samotné je také důležité. Pokud máte dÄ›ti, pak vám bude vyhovovat sídliÅ¡tÄ›, kde je blízko do obchodu a kde jsou dÄ›tská hÅ™iÅ¡tÄ›. Starý ÄlovÄ›k naopak potÅ™ebuje mít kousek k lékaÅ™i a také do krámu. Mladý ÄlovÄ›k žijící sám pak bude preferovat, pokud bude mít blízko k místům, kde se může bavit.

 

SamozÅ™ejmÄ› je nutné zvážit také cenu, avÅ¡ak pÅ™i troÅ¡e hledání můžete najít byt, který vám bude vyhovovat a který bude finanÄnÄ› dostupný. Jen je potÅ™eba si na zaÄátku nastavit kritéria.