Perfektní počítač


Vzpomínáte si, kdy jste dostali svůj první poÄítaÄ? Já si myslím, že to muselo být nÄ›jak asi na pÅ™elomu tisíciletí nebo nÄ›jak v roce 2005, protože i takhle jsme ho dostali my. A navíc naÅ¡i rodiÄe nám také stále dokola opakovali, že nikdo ho dříve mít nemohl, protože byl opravdu hodnÄ› drahý a také finanÄnÄ› nedostupný. Navíc také jich bylo málo, takže si vzpomínám, že když dostala moje kamarádka se svou sestrou poÄítaÄ, tak jsem byla opravdu pÅ™ekvapená a chtÄ›la jsem tam také hrát různé hry. Také si vzpomínám samozÅ™ejmÄ› na to, jakou první hru jsem hrála na poÄítaÄi u svých kamarádek.

PoÄítaÄe máme výkonné.

Byla to hra, kde se vyuÄovala angliÄtina. Bylo to opravdu super, jen je Å¡koda, že si nepamatuji, jaká hra to byla, jak se jmenovala, že bych si to zahrála znovu. Musím uznat, že mÄ› to opravdu hodnÄ› bavilo a taky jsem mÄ›la za to, že vlastnÄ› jiná hra už na poÄítaÄi hrát nejde. My jsme také s bratrem hráli potom hru Nosferatu, protože můj bratr mÄ›l kamaráda, který také mÄ›l poÄítaÄ. Musím uznat, že taková informaÄní technologie v té dobÄ› byla opravdu málo vyspÄ›lá, nic v tom extra nebylo, ale pozdÄ›ji asi za deset let, kdy jsem si vydÄ›lala peníze a pořídila jsem si lepší poÄítaÄ, tak jsem tomu chtÄ›la více porozumÄ›t.

Umíte to s poÄítaÄem?

Byla jsem ráda, že mÄ› můj kamarád nauÄil více porozumÄ›t poÄítaÄům. Také mi Å™ekl, jak je důležitá vÄ›domost informaÄní technologie a tak podobnÄ›. VÄ›dÄ›li jste o tom, že tÅ™eba jste také kdysi mohli sledovat různé online hry anebo pÅ™enosy formou poÄítaÄe? SamozÅ™ejmÄ›, že to jde i nyní, ale dříve se to muselo platit. V dneÅ¡ní dobÄ› už je to takové volnÄ›jší a není to tak drahé. Navíc se také hodnÄ› způsobů, kde si můžete stáhnout různé odkazy nebo filmy Äi hudbu a nemusíte za to platit. SamozÅ™ejmÄ› také dávejte pozor na pirátství, což samozÅ™ejmÄ› není dobré, protože tohle se nesmí. A já sama také stahuji různé filmy, ale jenom když je to povolené, nechci dÄ›lat nic nikomu za zády.